Reisverzekering

Zorgeloos op wintersport
met de juiste reisverzekering!

Laat uw vakantiepret niet bederven en reserveer samen met je reis jouw verzekering.
Het aftellen kan nu echt beginnen!

Annulatie - €5 per dag - Globale verzekering (annulatie + reisbijsand & bagage): €7 per dag

Annulatie

 • Tussenkomst tot 5.000 EUR per persoon
 • Geen franshise!
 • Bij annulering voor vertrek krijgt u uw reissom terug betaald mits geldige reden van annulatie
 • Bij vroegtijde terugkeer krijgt u de waarde van het aantal niet-genoten hotelnachten terug betaald

Verzekerde waarborgen:

 • Overlijden, ernstig ongeval of ernstige ziekte van uzelf, overlijden of levensgevaar van een bloed- of aanverwant t/m 2e graad van uzelf of uw samenwonende partner
 • Verwikkelingen bij uw zwangerschap t/m de 6e maanden
 • Vernieling of zeer ernstige beschadiging van uw woning of van uw bedrijfsgebouw
 • Het onvrijwillig verlies van uw voltijdse betrekking

Reisbijstand & bagage

 • Repatriëring van een zieke, gewonde of overledene
 • Medische kosten tijdens de reis;
  • Maximum 50 000 EUR
  • Na uitputting van de mutualiteiten
  • Franchise: 75 EUR
  • Nabehandelingskosten in België: tot 5 000 EUR en tot maximum 1 jaar na de terugkeer
 • Bezoek door een gezinslid aan de zieke of gewonde bij een verblijf van ten minste 7 dagen (4 dagen dien jonger dan 16 jaar) in een plaatselijk ziekenhuis (tot 100 EUR per dag en gedurende maximaal 7 dagen)
 • Overlijden of levensgevaar van een inwonend persoon of een verwant tot de 2e graad
 • Ernstige beschadiging van uw woning of bedrijfsgebouw
 • Overlijden van een onmisbare vennoot in het bedrijf of van de plaatsvervanger in het beroep of op het bedrijf